SOSYAL BİLİMLER SÖZLÜĞÜ

 


â | ç | ğ | ı | ö | ş | ü
İnternet ortamında tüm kullanıcıların istifadesine açılan bu sözlük temel kaynak olarak Ömer DEMİR ve Mustafa ACAR tarafından ilk baskısı 1992, genişletilmiş 6 ıncı baskısı 2006 (Mart 2006, Adres) yılında yapılan “Sosyal Bilimler Sözlüğü” eserine dayanmaktadır. Eser, her sosyal bilimler dalına ait bağımsız sözlükler bulunmasına karşın tüm sosyal bilimleri kapsayıcı nitelikte bir sözlüğün bulunmamasının yol açtığı eksikliği gidermek üzere kaleme alınmış, genel kavramların yanı sıra Antropoloji, Ekonomi, Felsefe, Mantık, İlahiyat, Siyaset Bilimi, Sosyoloji, Uluslararası İlişkiler, Yönetim Bilimi gibi disiplinlere ait üç bini aşkın kavramdan oluşmakta ve alanında ilk Türkçe Sosyal Bilimler Sözlüğü olma özelliği taşımaktadır.

İlk kez bu web sayfasında elektronik olarak yayımlanmadan önce eser tekrar gözden geçirilmiş, kavramlara ilişkin ilave açıklamalar ve yeni eklenen kavramlarla zenginleştirilmiştir. Kavramlar şimdilik sadece Türkçe ve İngilizce olarak sorgulanabilmekle beraber, ileriki aşamada ilave dillerde karşılıkların da sözlüğe eklenmesi planlanmaktadır.

On-Line Sözlüğü sürekli canlı tutmak amacıyla tüm araştırmacıların kavram/terim önerebileceği ve elektronik sözlüğe katkı sağlamasına imkan veren bir arayüz geliştirilme aşamasındadır. Arayüz tamamlandığında bu sayfa aracılığıyla tüm kullanıcıların yeni terim eklemesine, kavramların yeni kullanım alanlarının sözlüğe dahil edilmesine ve bu suretle yeni ihtiyaçlara göre sürekli genişleyen, gelişen ve tüm araştırmacıların erişimine açık bir sözlük olma özelliği taşıyacaktır.

Sözlüğün internete aktarılmasında Ömer Toprak, Ömer Naci Fidan ve Doğan Karaman'ın, web tasarımında Ayla Kayabaş'ın önemli katkıları olmuştur.